Our websites
Our websites
International/English
Belgie
Deutschland
España
France
Nederland
Polska
Schweiz
+352 691 6689 69 info@xbee.se Dumontshaff | 3841 Schifflange | Luxembourg
XBEE Enzyme Fuel Technology www.xbee.com
XBEE Fuel Technology Germany GmbH www.xbeefuel.de Xbee Shop
XBEE España www.xbee.es
XBEE Benelux www.xbeebenelux.nl
Investa Marine www.xbee.com.pl

“I enlighet med alla bränslenormer, godkänd och certifierad av alla motortillverkare!”

BRÄNSLEGARANTIER

BRÄNSLE som förbättrats med den naturliga tillsatsen Xbee följer alla internationella specifikationsnormer.
→ Diesel EN 590 och marin dieselolja;
→ Eldningsolja;
→ HFO 180 och 380 (ISO 8217).

MOTORGARANTIER

MOTORER som rengjorts med Xbee bränslebehandling förblir garanterad från allra första körtimmen.
· Rekommenderad av Mak/Caterpillar;
· Auktoriserad av Wärtsiläkoncernen;
· Erkänd av alla motortillverkare.

MER CERTIFIKATIER

LABORATORIER runt om i världen har mätt effektiviteten av behandlingar med enzymtillsatsen Xbee.
· Mikrobiell eliminering;
· Minskning av gasutsläpp;
· Minskning av bränsleförbrukningen.

Fler nyheter på Facebook