XBEE huvudkontor
XBEE huvudkontor
Andra språk och länder
+352 691 6689 69 info@xbee.com Dumontshaff · L-3841 Schifflange

“I enlighet med alla bränslenormer, godkänd och certifierad av alla motortillverkare!”

BRÄNSLEGARANTIER

BRÄNSLE som förbättrats med den naturliga tillsatsen Xbee följer alla internationella specifikationsnormer.
→ Diesel EN 590 och marin dieselolja;
→ Eldningsolja;
→ HFO 180 och 380 (ISO 8217).

MOTORGARANTIER

MOTORER som rengjorts med Xbee bränslebehandling förblir garanterad från allra första körtimmen.
· Rekommenderad av Mak/Caterpillar;
· Auktoriserad av Wärtsiläkoncernen;
· Erkänd av alla motortillverkare.

MER CERTIFIKATIER

LABORATORIER runt om i världen har mätt effektiviteten av behandlingar med enzymtillsatsen Xbee.
· Mikrobiell eliminering;
· Minskning av gasutsläpp;
· Minskning av bränsleförbrukningen.

Fler nyheter på Facebook