Garantier

Garantier

XBEE garanterar att de uppfyller alla bränslestandarder.

I enlighet med alla bränslenormer, godkänd och certifierad av alla motortillverkare!

BRÄNSLEGARANTIER

BRÄNSLE som förbättrats med den naturliga tillsatsen Xbee följer alla internationella specifikationsnormer.

  • Diesel EN 590 och marin dieselolja;
  • Eldningsolja;
  • HFO 180 och 380 (ISO 8217)

MOTORGARANTIER

MOTORER som rengjorts med Xbee bränslebehandling förblir garanterad från allra första körtimmen.

  • Rekommenderad av Mak/Caterpillar;
  • Auktoriserad av Wärtsiläkoncernen;
  • Erkänd av alla motortillverkare
Laboratory glassware

MER CERTIFIKATIER

LABORATORIER runt om i världen har mätt effektiviteten av behandlingar med enzymtillsatsen Xbee.

  • Mikrobiell eliminering
  • Minskning av gasutsläpp
  • Minskning av bränsleförbrukningen