Siedziba główna XBEE
Siedziba główna XBEE
Inne języki i kraje
+352 691 6689 69 info@xbee.com Dumontshaff · L-3841 Schifflange

„Stosowanie Xbee na codzień”

Potrzebny sprzęt zależy oczywiście od okoliczności.

Do pojedynczych pojazdów, łodzi turystycznych, lub jakiegokolwiek silnika o niskim zużyciu paliwa stosowaniw Xbee w butelce cechowanej jest wystarczająca.
Po prostu wlej odpowiednią ilość Xbee do zbiornika przed tankowaniem.

Dla flot ciężkich pojazdów (TIR-ów, autobysów) lub dla wewnętrznych firmowych flot ze składowym zbiornikiem paliwa połączonym z dystrybutorem ważne jes ustalenie specjalnej pompy do paliwa z Xbee. Produkt jest przelewany do Xbee ukończył wiadra a następnie wlewany do zbiornika.

Dla statków (holowników, pogłębiarek, statków dostawczych, trawlerów, tunczykowców lub innych statków rybackich, i.t.p.) pracujących na paliwie EN 590 diesel lub paliwach żeglugowych (MDO i MGO) zaleca się stosowanie ręcznej pompy przeznaczonej dla Xbee. Dzięki temu można wlewać Xbee bezpośtrednio do zbiorników poprzez pokrywy inspekcyjne korzystając z cechowanych pojemników. Inną możliwością jest zainstalowanie an pompy electryccznejpodłączonej bezpośrednio do źródła Xbee i włączonej w przewód dostarczający paliwo, najlepiej przed zbiornikiem paliwa.
W ten sposób uszlachetnianie paliwa następuje automatycznie i nie jest wymagane monitorowanie ilości dodawanego Xbee.
Statki pracujące na paliwie ciężkim IFO 380 (jak również innych o lepkości od 30 do 700 Centistokes, w tym IFO 180 cSt) mogą posiadać pompę z wysokociśnieniowym rozpylaczem do wtryskiwania Xbee w celu łatwiejszego zmieszania go z paliwem. To rozwiązanie jest zalecane w związku z dużą różnicą gęstości paliwa ciężkiego (około 960 do 1,010 kg/m3) a Xbee (800 kg/m3), ale nie jest konieczne. Dodawanych może nastąpić w przewodzie doprowadzającym paliwo podczas napełniania lub, zależnie od czystości zbiorników, w przewodzie paliwowym między ładowni i osadniku.

Aplikowanie

Pożądanym jest aby dodatek enzymatyczny Xbee dozować jak najdalej od komory zapłonu, najlepiej bezpośrednio do zbiornika z paliwem. należy wlać zbiornika paliwowego enzymatyczny dodatek Xbee przed tankowaniem paliwa. The turbulence caused by the flow of incoming fuel enables the two liquids to mix effectively and quickly. Xbee activation is nearly instantaneous since the enzymes start their catalyzing action just 30 minutes after additivation in light fuels. This process takes a little more time in heavy fuels, up to 24 hours at low temperatures.

Dozowanie Xbee

Nasze laboratorium generalnie rekomenduje dozę :1 litr preparatu Xbee na 4000 litrów paliwa (1:4000), niezależnie od rodzaju paliwa. Taka proporcja daje optymalny rezultat, sugeruje ją Dr. Shinji Makino, mając na uwadze specyfikację techniczną produktu (Xbee) oraz opłacalność ekonomiczną jego stosowania.

Środki ostrożności

Długie wystawienie na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, szczególnie promieni UV, może powodować dezaktywację enzymu zawartego w produkcie co wpływa na efektywność oddziaływania Xbee. Wszystkie opakowania naszego enzymatycznego dodatku Xbee są nieprzeźroczyste i zabezpieczają produkt przed penetracją promieni UV. Jednakże nie należy składować dodatku Xbee do paliw na zewnątrz i należy minimalizować kontakt pojemników z promieniami słonecznymi.

Dla poprawienia oddziaływania enzymatycznego dodatku Xbee z paliwami ciężkimi należy brać pod uwagę wpływ podgrzania paliwa. Enzymy zawarte w naszym dodatku Xbee mogą zostać zniszczone przez temperaturę większą niż 80-90°C. należy więc je aplikować do podgrzanego paliwa jak ma ono temperaturę nie większą niż 30 do 60-70°C maximum.

Więcej wiadomości na Facebooku