Siedziba główna XBEE
Siedziba główna XBEE
Inne języki i kraje
+352 691 6689 69 info@xbee.com Dumontshaff · L-3841 Schifflange

„Biotechnologia i technologia enzymów!”

Xbee jest naturalnym dodatkiem do paliw organicznych, który powstał wiele lat temu na bazie biotechnologii i technologii enzymów.
Enzymy

Enzym jest to proteina naturalnie produkowana przez żywe komórki. Objawia się to formą nakładki w łańcuchu polipeptydowym w specyficznych miejscach. Daje to enzymowi jego moc katalityczną – wzmocnienie reakcji chemicznych które są powolne lub nie sprzyja im zmniejszenie energii aktywacyjnej reakcji, tym samym wzrost prędkości reakcji bez oddziaływań termodynamicznych.

Koenzymy

Wiele enzymów również potrzebuje cząsteczek nie proteinowych, zwanych koenzymami, z powodu ich katalitycznej aktywności. Są to głównie jony metaliczne lub małe molekuły organiczne niezbędne w mechanizmie reakcji enzymatycznej.
W paliwie na bazie oleju, metaliczne jony mogą być dostarczone w wystarczającej ilości przez samo paliwo.

Charakterystyka protein i ich złożenie

Specyfika enzymu posiada swoją własną trójwymiarową strukturę jako rezultat złożenia łańcucha proteinowego. Ta struktura określa bardziej lub mniej specyfikę miejsca identyfikacji dla substratów enzymu (tutaj molekuły które pokrywają przekształcany węglowodór) umożliwiając tym kontakt pomiędzy substratem a częścią enzymu odpowiedzialnego za aktywność katalityczną (często zawierającą koenzym) przy formowaniu kompleksu enzym-substrat.
Ten kompleks umożliwia substratowi chemiczną transformację i następujące po niej uwolnienie produktów reakcji i enzymu. Ten drugi może następnie wejść w nowy katalityczny cykl i przekształcać nowe molekuły substratu.

W przypadku naturalnego dodatku do paliw Xbee, złożonego z mieszanki różnych enzymów, pewne cząsteczki które tworzą paliwo są rozpoznawane jako substraty przez pewne enzymy i mogą wtedy być modyfikowane. Na przykład, te cząsteczki mogą być policyklicznymi cząsteczkami aromatycznymi lub cząsteczkami siarki. W czasie spalania paliwa modyfikowanego przez środek czyszczący Xbee, dodane enzymy są również spalane bez zauważalnej dodatkowej emisji dopóki są one proteinami ( i stąd organicznymi).

Stabilność

Enzymy zawarte w znzymatycznym dodatku do paliw Xbee są niezwykle stabilne i pozostają aktywne przez wiele lat. Jakkolwiek są fizyczne czynniki które mogą niszczyć te enzymy, blokować je lub pomniejszać ich aktywność podczas obróbki paliw. Enzymatyczne działanie może być zakłócone przez rozbieżność środowiskową, pH, zmiany temperatury czy promienie UV. Wystawienie na oddziaływanie temperatury przekraczającej 80 do 90°C może zniszczyć aktywność enzymu Xbee.

Efect oddziaływania Xbee na paliwa

W standardowym spalaniu, pewna ilość energii jest wymagana do kolejnego zapłonu przy każdej serii wtrysku kropelek paliwa. Energia ta, konsumowana podczas zapłonu nie jest użyta do siły ciągu i może być przekształcona w odpadowe ciepło promieniowania, przyczyniając się do formowania tlenków azotu (NO¬X).
Działanie dodatku paliwowego Xbee ma miejsce przed spalaniem. Zgodne działanie różnych enzymów prowadzi do wyższego stopnia spalania paliwa i lepszego spalania. To pozostawia więcej energii termicznej do użycia siły ciągu. Co więcej, szybsze rozchodzenie się płomienia pozwala na to, że większa część wstrzykniętego paliwa jest spalana, unikając przedwczesnej detonacji i stukania silnika. Podczas gdy mniejsza ilość spalanego paliwa jest wydalana przez zawory wydechowe, zanikanie płomienia w przewodzie wydechowym jest redukowane, zapobiegając tworzeniu się sadzy. Dodatek do paliw Xbee jest mieszaniną naturalnie występujących enzymów roslinnych, które mogą rozbić określone komponenty paliwa, zmieniać grupy chemiczne i przemieniać molekularną strukturę paliwa.

To skutkuje w hiper-natlenieniu paliwa podczas jego spalania, faworyzuje formowanie dwutlenku węgla (CO2) przed formowaniem tlenku węgla (CO). Co więcej, całkowite zmniejszenie konsumpcji paliwa z powodu bardziej efektywnego spalania redukuje zauważalnie emisję, w szczególności cząsteczek stałych i dwutlenku węgla.
Podczas składowania paliwa, środek czyszczący Xbee pomaga eliminować wodę, ograniczając osady takie jak rdza. Dodatek paliwowy Xbee również zmniejsza zanieczyszczenia w wilgotnych paliwach. Jest to rezultat biologicznej biomasy (drożdże, pleśń, grzyby …) które rozwijają się w połączniu pomiędzy wodą a paliwem. Z chwilą gdy są one mniej liczne, mamy mniejszy zastrzyk korozji i zanieczyszczenia.

Efect oddziaływania Xbee na paliwa

Podczas produkcji paliwa, celem etapu obróbki wodorowej jest zredukowanie ilości siarki, która po spaleniu powoduje powstanie tlenków siarki (SOX). Sugeruje się, że duże ilości tlenków siarki w wydalanych gazach po niekompletnym spalaniu może być źródłem rakotwórczych związków które znajdujemy w sadzach silników diesla.
Ta obróbka ma ograniczone działanie na policykliczne aromatyczne molekuły, które oddziałują na jakość paliwa diesla. Po obróbce z dodatkiem paliwowym Xbee, kompozycja paliwa diesla jest modyfikowana jeśli chodzi o kwestię cząsteczek siarki. W szczególności , wysoko stabilne siarczki i siarczany pojawiają się w formie organicznych siarczanów które mogą być znalezione w emitowanych cząsteczkach. Ilość siarki emitowanej pozostaje ta sama; jakkolwiek prawdopodobieństwo zawartości SO2 jest zmniejszone. Zmniejszenie ilości niezwykle toksycznych i rakotwórczych związków aromatycznych oraz lepkiej, rozprzestrzeniającej się sadzy, ma widoczny efekt na tworzenie emisji mniej niebezpiecznej. Zastąpienie wysoko reaktywnego SO2 mniej stabilną cząsteczką osłabia wpływ na środowisko. Co więcej, ze zmniejszeniem konsumpcji spowodowanej efektem enzymów na paliwo, długoczasowe oddziaływanie siarki na środowisko jest zredukowane w tej samej proporcji. Na koniec, inne czynniki odnośnie spalania siarki nie zawsze są znane.

Więcej wiadomości na Facebooku