Siedziba główna XBEE
Siedziba główna XBEE
Inne języki i kraje
+352 691 6689 69 info@xbee.com Dumontshaff · L-3841 Schifflange

„Jeden produkt… ale wiele korzyści !”

Oczyszczanie zbiorników

Pierwszą korzyścią stosowania dodatku Xbee jest kompletne oczyszczenie całego układu paliwowego, poczynając od zbiornika paliwa poprzez silnik do układu wydechowego włącznie!
· rozbija wodę i szlam w zbiorniku paliwa;
· eliminuje bakterie i oczyszcza filtry paliwa;
· eliminuje nagar i osad sadzy.

Oszczędności & Zużycie

Drugą korzyścią używania dodatku Xbee do paliw jest redukcja kosztów of utrzymania i konserwacji silnika z jednej strony i eliminacji ponadnormatywnego zużycia paliwa.
· ograniczenie zużycia filtrów paliwa i oleju smarnego;
· wydłużenie okresów między przeglądami;
· redukcja zużycia paliwa.

Emisja gazów i zapylenie

Trzecią korzyścią wprowadzenia biotechnologii Xbee do paliwa jest używanie produktu przyjaznego dla środowiska co pomaga ochronić przyrodę poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.
· eliminuje dymienie z układu wydechowego;
· redukuje emisję CO2 i NOx ;
· redukuje emisję pyłów i cząstek stałych.

Więcej wiadomości na Facebooku