Besparing & Verbruik

Minder Brandstofverbruik

XBEE reduceert het brandstofverbruik
en de onderhoudskosten

Vermindert brandstofverbruik

XBEE werkt als verbrandingskatalysator waardoor de brandstof beter wordt verstoven en er meer zuurstof in de brandstof komt bij de verbranding. Hierdoor werkt de motor efficiënter en is er minder brandstof nodig om hetzelfde werk te verrichten.

De winst uit het gebruik van minder brandstof compenseert de kosten van de behandeling met XBEE. Alle andere voordelen, zoals de vermindering van de CO2-uitstoot en de vermindering van giftig roet, koolmonoxide, NOx, en SOx komen er gratis bij.

Met XBEE Enzyme Fuel Technology kunt u uw ecologische voetafdruk verkleinen en geld besparen.

XBEE verdient zichzelf binnen een paar maanden terug.
XBEE verlaagt de onderhouds- en
energiekosten op korte termijn.

Vermindert Onderhoudskosten

De brandstof zuiverende voordelen van XBEE en de reinigende werking van het gehele brandstofsysteem, in combinatie met de verbeterde verbranding, voorkomt dat abrasieve afzettingen in de verbrandingskamer en corrosieve gassen de smeerolie verontreinigen, en verlaagt de onderhoudskosten van uw wagenpark aanzienlijk.

Bedrijven die stookolie HFO 180 of 380 gebruiken zullen daarnaast erg tevreden zijn met de vermindering van slib. Het verwijderen, recyclen en afvoeren van dit slib kan een vrij dure operatie zijn. De toevoeging van het XBEE-brandstofadditief helpt ook om deze kosten te reduceren.

De tweede stap in dit reinigingsproces resulteert in een besparing op onderhoudskosten. Zodra het XBEE-additief de brandstoftanks en motoren heeft gereinigd, is de financiële impact snel duidelijk:

  • verlenging van onderhoudsintervallen
  • minder vervanging van onderdelen
  • geen reinigingen van tanks of injectiesystemen meer nodig
  • vermindering van stilstand van de voertuigen of schepen
  • minder factuurkosten

Reduce the maintenance costs

XBEE’s greatest benefit is the cleansing action of the whole fuel system from the tanks to the engines to the exhaust. This action has direct financial consequences for the XBEE fuel additive users.
A cleaner fuel, free from all usual contaminants such as bacteria, sludge, etc. does not clog filters anymore. That is the first marker of XBEE enzyme fuel treatment: fuel filters get markedly cleaner and do not need to be changed as much as before.
Companies burning heavy fuel oil 180 or HFO 380 will also be satisfied by the important reduction of sludge. The recycling and treatment of this sludge can be a quite expensive operation and the addition of the XBEE fuel additive helps to reduce this cost too.

The second step of this cleansing process results in maintenance savings. Once the XBEE fuel additive has cleaned up the tanks and engines, the financial impact is clearly effective:

  • increased intervals between maintenance services;
  • less spare parts to renew;
  • no more tanks or injector cleanings;
  • reduced immobilization periods of the vehicles or ships;
  • reduced invoices!
XBEE verdient zichzelf binnen een paar maanden terug.