«Ένα προϊόν… αλλά με πολλά οφέλη!»

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Το ΠΡΩΤΟ πλεονέκτημα της ενζυμικής τεχνολογίας καυσίμων XBEE είναι ο πλήρης καθαρισμός του συνόλου του συστήματος καυσίμων από τις δεξαμενές και τους κινητήρες μέχρι την εξάτμιση!
·Αφαίρεση νερού και λάσπης στη δεξαμενή
 · Εξάλειψη βακτηριδίων και καθαρισμός των φίλτρων καυσίμων
· Εξάλειψη της συσσώρευσης άνθρακα και αφαίρεση των εναποθέσεων αιθάλης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Το ΔΕΥΤΕΡΟ πλεονέκτημα της χρήσης του προσθέτου καυσίμου XBEE είναι η μείωση του κόστους συντήρησης και η εξάλειψη της υπερκατανάλωσης καυσίμου.
 · Μείωση της κατανάλωσης φίλτρων καυσίμου και λιπαντικού
 · Αύξηση των διαστημάτων μεταξύ των υπηρεσιών συντήρησης
· Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ

Το ΤΡΙΤΟ όφελος της επεξεργασίας των καυσίμων με τη βιοτεχνολογία του XBEE είναι η χρήση ενός φιλικού προς το περιβάλλον προϊόντος για την προστασία της φύσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
· Εξάλειψη των καπνών των καυσαερίων
 · Μείωση των εκπομπών CO2 και NOx
· Μείωση των εκπομπών σκόνης και σωματιδίων

Περισσότερα νέα στο Facebook