ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Αναμένουμε με χαρά τις ερωτήσεις, τα αιτήματα και τις συστάσεις σας.
Έδρα XBEE SA
Dumontshaff
L-3841 Schifflange
Luxembourg

SALES
Mob. +31 64 850 00 00
MANAGEMENT
Mob. Canada/USA +1 (438) 833-2964
Mob. Europe/Signal +352 691 668900
Χώρες που εξαρτώνται από MJ
Μεταπωλητές/Διαδίκτυο
Πρατήρια καυσίμου και διανομείς

  ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

  Περιοχές / Περιφέρειες

  Αν είστε εμπορικός αντιπρόσωπος, διευθύνετε ένα κατάστημα ή ένα πρατήριο καυσίμων, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να διανείμετε την Ενζυμική Τεχνολογία Καυσίμου XBEE στους υπάρχοντες πελάτες σας και, πιθανώς, να αυξήσετε και τον αριθμό τους.

  ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

  Χώρα/Πόλη

  Αν διανέμετε μεγάλες ποσότητες καυσίμων τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ιδιώτες χρήστες, σε πρατήρια κ ή σε αποθήκες καυσίμων, η Ενζυμική Τεχνολογία Καυσίμων XBEE θα σας βοηθήσει να καθαρίσετε τις εγκαταστάσεις σας και θα σας προσφέρει την ευκαιρία να αυξήσετε τις πωλήσεις σας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία μάρκετινγκ του XBEE.